- är namnet på vårt medlemsblad

Utkommer med 4 nummer/år
(preliminärt februari/mars, maj/juni, september/oktober och december/januari.)

Redaktionskommitté: vallby38@gmail.com (går till ordförande)
Magnus Lindskog, Rävåkravägen 13, 276 56 HAMMENHÖG. Tfn 0414/440195
Östen Lundström, Trossgatan 8, 271 51 YSTAD. Tfn 0411/18982
Peter Andersson, Sudarbacken 27, 271 94 BUSSJÖ. Tfn 0734/030335

År 2009 skapade vår ordförande en CD-skiva med  "Släkt och Bygd 1987-2008". Pris: 100 kr (+ porto för 100 g, år 2023=30 kr/st inom Sverige). Beställningar görs till vår kassör. SLUTSÅLD
(Arbete pågår med att göra en ny hemsida. Planen är att gamla nummer av "Släkt och Bygd" där skall vara tillgängliga i pdf för medlemmar)

Utbytestidningar: Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening, c/o Margareta Svensson, Storgatan 1, 272 93 TOMMARP

Möjlighet finns även fortfarande att köpa nedanstående "gamla" nummer av Släkt och Bygd - i mån av tillgång - för 20 kronor/st (+ porto för 100 g, år 2023=30 kr/st inom Sverige).

Ur innehållet:
4/04 (nr 68) Bön under julnatts stjärnor - Carl Lindholm
Milpålar på Österlen år 1778
Almosehjon år 1782
"Det var mange, der blev bosatte der" - Åse Grönvall
Trohetsed år 1697 (Elias Knutsson Löfberg) - Magnus Lindskog
Branden i Simrishamn år 1822
Som det kan bli!
Min mormors mors anor - Britt Bengtsson
En kostsam Göteborgsresa
Branden i Onslunda år 1803
Rörum i Albo härad - Bengt A Nilsson
Vem vet vad?
Vad händer härnäst?

3/04 (nr 67) Septemberdag vid havet - Carl Lindholm
Byordningar och brandredskap år 1778
Hört och hänt
Har du anor i Göinge - Stefan Persson
En anodyssé genom socknarna Vallby, Simris och Ö Nöbbelöv - Bengt Olsson
"Det var mange, der blev bosatte der" - Åse Grönvall


2/04 (nr 66) Prästkrage - av Artur Eriksson
Mantalslängd över överstelöjtnantens skvadron, av Skånska Husarregementet 1775
Skånes knektregister
"Utländska resande" i Simrishamn år 1811
Oäkta barn - utlagda barnafadern svär sig fri

Lynchningsmord på Österlen - John Görnebrand
Skolstyrelseprotokoll år 1847 för Ingelstorp, Hammar och Valleberga socknar
Ett anfält med bredd - Greta Jönssons mors anor

1766-års mantalslängd - en guldgruva
Hört och hänt
Barn fött i lönndom - eller barnamord
Flydda tider här på kusten - Helga Mellberg

1/04 (nr 65) Eranthis - av Anders Österling

Verksamhetsberättelse
Äktenskap med förhinder - Magnus Lindskog
Med rötter i Ingelstorp - Maj-Britt Ivetorp
Emigranter från Österlen - Gunnar Åkesson
Emigranter från Ingelstorp - Gunnar Åkesson
Ett anfält med bredd - Greta Jönssons mors anor
Oeconomisk beskrifning öfver Mälarne uti Skåne - Bengt Fried. Cronberg
Fångförtäring i Hammenhög 1760
Arkivcentrum Syd
Projektet "Över Östersjön" 1680-1860
Vad händer härnäst

4/03 (nr 64) Julkväll - av Carl Lindholm
Förslag till nya stadgar
Böter i kyrkoräkenskaperna 1761-1762 - Magnus Lindskog
Ett anfält med bredd - Greta Jönssons mors anor
Tiggare i Glemminge och Tosterup
Kalla vintrar
Gravstenar i Vitaby år 1830
Fader- och moderlösa år 1777
Frågelådan
Intagna på hospitalet i Kristianstad år 1816
Kungörelser år 1846
Sakören och böter uti Simrishamn 1702-1710
Ur ett gammalt hörnskåps gömmor
Tryckfelsnisse eller texttolkning
Österlenska dragoner vid Skånska Ståndsdragonregementet
Cimbrishamns lägre apologist-skola - insänt av Berit Aronsson

3/03 (nr 63) Vid betraktandet av ett rågax - av Anders Österling
Gamla bomärken - glömda gudstecken - Carl Lindholm
Hyllningsakten 1658 - Magnus Lindskog
Några österleningar i Boston år 1881
Kungörelser år 1846
Oförmögnas Afkårtningz Längd uthi Ingelsta och Järresta härader Pro Anno 1733
Lars Nilssons farfars antabell - fortsättning från föregående nummer
Bergtinget i Andrarum (§ 92 1744 23/5)
Hört och hänt

2/03 (nr 62) Vårstorm - av Theodor Tufvesson
Journal för Simris skola 1847-1863 - Magnus Lindskog
Skånska Postakten 1718
Ellen Trotzig, Österlens första målarinna - Karin Nyhlén
Skånska kvarnkommissionen år 1698
Lunds domkyrkas hemman på Österlen
Släkterna Areschoug och Ovenius
Vem vet vad?
Mantalslängd för Simrishamn år 1698 (5/2)
Skräddarämbetet i Simrishamns "födelse"
Lars Nilssons farfars antabell
Simrishamn - Maj-Britt Ivetorp
 
1/03 (nr 61) Vipevår - av Anders Österling 
Verksamhetsberättelse
Peps Perssons anor - Nils-Olof Witting
"Oäkta" barn 1737-1746
Lasarettsmedel
Begravningar och böter i Simrishamn 1697-99 - Magnus Lindskog
Våldsamt åskväder i Löderup 1833 - Nils-Joel Nilsson
Adlerstens indelningsverk 1691-1693 - Magnus Lindskog
En kyrkoherdes intresse för släktforskning 1947

4/02 (nr 60) När det lider mot jul - av Jeanna Otherdal
Fint folk o kältringa
Okänd fader... - Magnus Lindskog
Bänklängd för Simrishamns kyrka år 1713
Hört och hänt
Riksskatteverkets servicetelefon - adressuppgift via fax
Förslag till nya stadgar
Häradshövdingar (Ingelstads, Järrestads och Albo härader) - Magnus Lindskog
"Torkelsläkten" från Månslunda nr 10, 11 och 12 i Fågeltofta - Lars-Göran Nipe
Att tåga upp inför konungen

3/02 (nr 59) Ålatid - av Carl Lindholm
Titulatur
Byordningar
Antavla för min mormor Elna Jeppsson - Irene Nyström
Saxiska krigsfångar i Simrishamn och Ystad (1703)
Christen Stenkilsson eller Christen Olsson - en utredning i Ö Hoby - Bengt Olsson
Alunbruket och pestfaran år 1711
Fartyg på Österlen år 1711
Rörums sockenmän
Passjournal från Simrishamn år 1827
Ullstorps sockenbeskrivning av år 1816
Hört och hänt
Salpetersjudare på Österlen år 1701

2/02 (nr 58) Fläderdoft - av Anders Österling
Skatteköpet av "åhladrätten Tjörnedahla"
Hört och hänt
Järrestads härads bouppteckningsregister
Mormonernas släktforskarcentrum i Malmö
Våra skånska ortnamn - Carl Lindholm
Släktförhållandet mellan "Piraten" och Bo Lundgren
Dop i Gladsax 22/8 1756
Från Ravlunda till London
Tips om soldatforskning
Ur Simrishamns hävder
Antavla för min mormor Elna Jeppsson - Irene Nyström
Vem vet vad?

1/02 (nr 57) Du är släkt med stjärnor - av Birgitta Onsell
Verksamhetsberättelse
Våra skånska ortnamn - Carl Lindholm
"Olympiad" i Ystad
Lärjungar i Simrishamn år 1806
På tröskeln till riddarhuset - Bengt Olsson
Galgbackar på Österlen
Vidskeplighet i Hagestad
Partiledaren Bo Lundgrens österlenanor - Niklas Hertzman
"Skandalen" i Östra Nöbbelöv 
 
4/01 (nr 56) Jul, jul, strålande jul - julsång av Edvard Evers och Gustaf Nordqvist (musik)
Befolkningens sociala fördelning i Sverige 1750
Sognepraesternes designationer over gårde, bol og huse i Skåne stift 1657-58
Restlängder för Albo härad 1703-04
Stiby - "en sådan by finns intet i heela landet..."
Smedforskning på Österlen
Fynd bland papper i Malmö bouppteckningar
Några förändringar av rusthållare vid Svabesholms kompani under 1690-talet
Gårdarna i Glemminge - Skriftserie nr 4
Forts. av Stig Svenssons anor (slut)
En gammal gravsten
Jins Skomagare som blö klämdor au et tröll i Klöasten - Maj-Britt Ivetorp
Vem vet vad?
Ur häradets hävder - Hanna Nilsson
En tragisk historia från gången tid - Åke Lindén
Minnets Hagestad

3/01 (nr 55) Brittsommar - dikt av Carl Lindholm
Skånes tidsåldrar
Hammenhögs förste gästgivare
Djävulen skapade Sverige... 
Simrishamn blev befäst år 1700
Vidskepelse i Simrishamn
Våra skånska ortnamn
Forts. av Stig Svenssons anor
Hört och hänt
Vart tog Måns Bondes söner vägen?
Vem vet vad?
Österleningar som emigrerade till Nya Zeeland

2/01 (nr 54) Det kom ett brev - dikt av Pär Lagerkvist
Bouppteckning i Östra Herrestad år 1766 - Barbro Månsson
Geners kapriciösa inslag i människovävnad - Carl Lindholm
Rödhåriga släkt med neandertalare!?
Henrik Hölterlings observationer i Skåne 1716
Kronprinsens husarer i Simrishamn
Utdrag ur prostvisitationsprotokoll för Andrarum och Eljaröd
Ny arvslag 1905
Svenska kyrkan. Lunds stift - Österlen. Adresser till församlingarna
Ur häradets hävder
Vem vet vad?
Forts. av Stig Svenssons anor
Folkmängdens förändringar i Simrishamnsområdet
Räck försynen en hand! - Sune Rosenberg
Boken - Ättlingar till Dannemannen Niels Bonde 1590 - en epilog - Bengt A Nilsson


1/01 (nr 53) Februari - dikt av Elly Hallgren
Adeln i skånes binamn (1600-talet)
Brott mot karantänsbestämmelser 1710
Simrishamns stadsbåtsmän 1716
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Vi är alla släkt
Släktnamn - Y-kromosom
Faderskapstest
Barnmorskejournaler - Magnus Lindskog
Våra skånska ortnamn - Carl Lindholm
Kusingiften
Forts. av Stig Svenssons anor
Troloffelse i Cabusa - Ingrid Gottfries
Vem vet vad?

4/00 (nr 52) Maria - dikt av Hjalmar Gullberg
Våra skånska ortnamn - Carl Lindholm
Forts. av Stig Svenssons anor
Utländska anor i svensk krigstjänst - Magnus Lindskog
Julkort
Rediga ord i rättan tid - Carl Lindholm
Sveriges krig 1648-1814
Hört och Hänt
Förenings mikrokort
Mikrokortläsare till utlåning
När farfar blev morfar och släktcirkeln slöts - Bengt Olsson
Gamla ord från förr - Greta Jönsson

3/00 (nr 51) dikt av Anders Österling
Våra skånska ortnamn - Carl Lindholm
Ett lika, fritt folk bör äga lika rätt...
Oroligheterna 1811 i Skåne, fortsättning- Ingvar Lindholm
Förteckningar rörande lantvärnet (Andrarum och Eljaröd)
Ett brev ankom till Andrarum år 1679
Detalj ur "Charta öfver Christianstads höfdingedöme uti Skåne" (1767)
Rådmannen i Simrishamn Petter Mörck rentvådd - Magnus Lindskog
Köpstaden "Sandhammer" på Österlen
Annorlunda förteckning (Blinda och döva i Simrishamn 1810)
Hört och hänt
Avrättning med stupstock och bila
Stig Svenssons anor
Dags att lära känna danska släkten
Skatteköp 1700-1775 i Ö Nöbbelöv och Simris socknar

2/00 (nr 50) Ack ljuflig tid
Så sjöng vi maj i by - Carl Lindholm
Dråpet i Simrishamn sommaren 1693 - Bengt Olsson
Gamla mått och vikter
Oroligheterna 1811 i Skåne, fortsättning- Ingvar Lindholm
Sångerskan Siv Malmquists österlenanor - Niklas Hertzman
Simrishamns sjöfart
Rediga ord i rättan tid - Carl Lindholm
Vad händer härnäst?
...jag ser yxan i krigarens hand - Magnus Lindskog
Vem vet vad?
Adel på Österlen. Släkten von Raupach - Magnus Lindskog

1/00 (nr 49) Den första milda fläkten - dikt av Theodor Tufvesson
Plundring av Kivik
Gamla ord och uttryck - Greta Jönsson
Verksamhetsberättelse
Nya medlemmar
Vad händer härnäst
Anders Anderssons anor
Bomärken från Hammenhög och Borrby - Gunnar Åkesson
Öster Kvarn nr 41
Antikvarisk beskrivning över Valleberga socken
Gärsnäs relation till Östra Herrestad
Bergstinget i Andrarum 1790
Oroligheterna 1811 i Skåne, fortsättning - Ingvar Lindholm
Länstillhörighet
Åderlåtningsskyldighet
Barndop
Länsbeskrivningarna 1762 och 1767

4/99 (nr 48) Stjärngossesång - dikt av Carl Lindholm
Vad händer härnäst?
Oroligheterna 1811 i Skåne, fortsättning - Ingvar Lindholm
Släktmöte
Gertrud Ohlsson presenterar sin farmors sydskånska anor, fortsättning
Döda soldater i Stralsund
1671 års jordrevning berättar - Gunnar Åkesson
Åbors arvsrätt
Kiviksbor
Tjörnedalagården
En tilltänkt förstöring av Glimmingehus
Besvär inför Skånska kommissionen 1670
Klockarelägenheter år 1821
Hört och hänt
Bröllopsdagar
Vem vet vad?

3/99 (nr 47) Fullbordan - dikt av Anders Österling
Snapphaneväsendet på Österlen
Släkten Brunk - Sune Rosenberg
Nutida makars efternamn och mellannamn
Oroligheterna 1811 i Skåne, fortsättning - Ingvar Lindholm
Sommar och sol - en utmärkt tid att studera sina förfäder
Köp föreningens skrifter
Gertrud Ohlsson presenterar sin farmors sydskånska anor, fortsättning
Hört och hänt
Klockarelägenheter år 1821
Röstlängder - en "glömd" källa - Magnus Lindskog
Vem vet vad?

2/99 (nr 46) Samtal med en trast - dikt av Frans G Bengtsson
"Adlig" till varje pris
Oroligheterna 1811 i Skåne, fortsättning - Ingvar Lindholm
Jordrevningsprotokoll 1671 för Borrby - Bengt Olsson
Uppgifter till mantalsskrivningen 1802
Vigselregister för Ingelstad härad
Gertrud Ohlsson presenterar sin farmors sydskånska anor
Glimmingehus 500 år
Karl XI:s besök på Österlen 1690
Carl von Linné
Skånska flyktingar på Bornholm
Vem vet vad?
Förkastade dagar
Nya medlemmar hälsas välkomna

1/99 (nr 45) Trasten i vårskymning - dikt av Albert Henning
Program för 1999
Nya medlemmar hälsas välkomna
Verksamhetsberättelse 1998
Årsmötesprotokoll
Kassaberättelse
Otrohet i Ö Tommarp - Magnus Lindskog
Skånelagen
Västerifrån - ända från Sövestad - Bengt Olsson
Arvförrättning efter Petter Mörcks hustru Kirstina Knutsdotter Lock - Bengt Olsson
Jordrevningsprotokoll 1671 för Valleberga - Bengt Olsson
Oroligheterna 1811 i Skåne - Ingvar Lindholm
Protokoll och anteckningar från sockenstämmor
-Hammenhög och Hannas 29 juni 1828
-Onslunda 4 november 1860
Näringsfrihet, spannmålshandelns frigivande 1775

4/98 (nr 44) Tomten - dikt av Viktor Rydberg
Vår samnordiske urtomte
Protokoll och anteckningar från sockenstämmor
-Kverrestad 31 maj 1818
-Gladsax 13 december 1808
Vem vet vad?
Tullen i Simrishamn
Oroligheter bland allmogen 1811
Soldatnamn
Stora Köpinge - vigsel 1692 - Hanna Nilsson
Ett nödrop till kungen (från bönder i Valleberga) - G. Åkesson
Österlen
Vad händer härnäst?
Mord för 100 år sedan
Släktforskningens trestegsraket
Nya medlemmar

3/98 (nr 43) Gammal vattenkvarn - dikt av Anders Österling
Ordföranden har ordet
Protokoll och anteckningar från sockenstämmor
-Ravlunda 9 maj 1762
-Benestad (och Övraby) 28 mars 1819
Tyschen - Skolmästare och spetsknypplare forts. - Maj-Britt Ivetorp
Den som söker, han finner (om Rasmus Dalqvist, Vallby) - Bengt Olsson
Skånska Ölandsfarare - Karin Tyler
Vem vet vad?
Sockendagen i Vallby
Genealogiska Föreningen
Utdrag ur "Ingelstads härads dombok - Hanna Nilsson
Styrelsens sammansättning

2/98 (nr 42) Anna Hans Olofs - dikt av Anders Österling
Så flyktiga ting....
Vad rätt du tänkt fast det blev fel
Protokoll och anteckningar från sockenstämmor
-Valleberga 10 augusti 1806
-Östra Tommarp 9 december 1838
-Östra Hoby 13 maj 1832
-Glemminge 8 juni 1823
Jordaboken eller livet? - Magnus Lindskog
Gamla ordspråk eller visdomsord! - Greta Jönsson
Släktforskardagarna i Simrishamn
Trägen vinner eller ge aldrig upp - Bengt Olsson
Östra Hoby kyrka
Tyschen - Skolmästare och spetsknypplare - Maj-Britt Ivetorp
Österlenanor (forts.). Stig Göranssons farfars anor.
Vem vet vad?
Vår förening nu på Internet
Sockendag i Vallby den 18 juli

1/98 (nr 41) Vår - dikt av Algoth R. Månsson
Verksamhetsberättelse 1997
Årsmötesprotokoll 17/1 1998
För ful näsa för giftermål?! - Magnus Lindskog
"Svenska" borgmästare i Simrishamn - Magnus Lindskog
Skräddaren Per Månsson, Hammenhög, berättar - Gunnar Åkesson
Ur häradets hävder - Ingelstads härads bouppteckningar - Hanna Nilsson
Nya medlemmar
Österlenanor - Stig Göransson
Livet på Österlen och döden i Vranarp - Bengt Olsson
Först på månen? Österlens Släktforskare siktar högt!
Program
Vem vet vad?
Vi själva i bild och text

4/97 (nr 40) Julotta - dikt av Nils Månsson
Huvudlöst i Släkt och Bygd
Vad händer härnäst
Nya medlemmar
Vårt första jubileum
Familjelängd över Östra Ingelstad 1651-1899
Timothy C. Parrotts antabeller
Antabell - Anders Johansson
Anjakt i Stiby och litet från andra socknar - Bengt Olsson
Länsindelningen 1719-1720
Strödda notiser - Bengt Olsson
Hemmanen i Skåne 1685
Folklivsforskning på Internet - Magnus Lindskog
Rötter - världens enda dagstidning för släktforskare
Vem vet vad?
Freden i Roskilde den 26 februari 1658
Bröllopet på Bollerup - J. Göransson
Ett barn är oss givet - Gunnar Åkesson
Arvskifte efter Anna Persdotter Kofoth år 1711
Fritz Wihlborgs Löderupssamling

3/97 (nr 39) En gammal blå förgätmigej - dikt av Ernfrid Tjörne
Vem vet vad?
1702 års mantalslängd för Ö. Nöbbelövs socken - Magnus Lindskog
Ohörsamhet om skorstensbyggnad år 1702 - Magnus Lindskog
Dödsnotis år 1942 - Maj-Britt Ivetorp
Folktro i samband med död och begravning
Sven-Arvid Svenssons antabell
Tranås - En by på Österlen
En enda släkt i Baskemölla...
Mitt sätt att finna släkten i Amerika - Gertrud Ohlsson
Gårdarna i Glemminge forts. (Gl.-Tågarp 10-12) - Barbro Månsson
Vad är egentligen bomärken? Tuve Skånbergs avhandling "Kamp och interferens" - Carl Lindholm
Reglemente för Stiby skola år 1849 - Gunnar Åkesson
Släktforskardagarna i Simrishamn
Scholeordning i Comsta - Gunnar Åkesson
Nya medlemmar

2/97 (nr 38) Ur klagewijsa..... - dikt av Lars Wivallius
Vår förening 10 år
"Firandet" på Simrishamns bibliotek 20-22 maj
Österlens Släkt- och Folklivsforskarförenings funktionärer under 10 år
Carl von Linné på Österlen
Försvenskningen av Skåne efter skånska kriget 1675-1679
Karl XI:s namnchiffer i kyrkor på Österlen
Inga Hansdotters anfäder - Barbro Månsson
Vindflöjel på smidesmuseet i Gislöv
Tunbyholmsskatten i Smedstorps socken
Riksstämma och släktforskardagar i Helsingborg
"Skomakareämbetet" i Simrishamn
91-årige Per Ingemarsson i Ingelstorp och hans hustru - YA
Ur Järrestads häradsrätts hävder
Gårdarna i Glemminge forts.(Gl.-Tågarp 4-8) - Barbro Månsson
Släktforskning på Internet - Magnus Lindskog
1702 års mantalslängd för Simris socken
Fullmakt inför utarrenderandet av Glimminge gård år 1715
Ordningsregler för lärjungarne i Ö. Herrestads Folkskola
Protokoll hållet vid kommunalstämma med Hammenhög den 2 maj 1869
Dronning Margrete och Norden - Carl Lindholm
Vem vet vad?
Postjakten från Ystad
Gravstensinventering

1/97 (nr 37) Vintersyn - dikt av Gabriel Jönsson
Verksamhetsberättelse 1996
Årsmötesprotokoll 18/1 1997
Gårdarna i Glemminge forts. (Gl.-Tågarp 2-4) - Barbro Månsson
Ägare av Glemminge-Tågarp 1 - Gunnar Åkesson
Länsindelningen i Skåne - Otto Lindberg
Landsstaten 1719-1917 i Malmöhus och Kristianstads län
Nyheter från Landsarkivet i Lund inför 1997 - Jan Dahlin
Onslunda ladugård
Ingar Hansdotters antabell - Barbro Månsson
Från början och hittills har vi publicerat (1987-1996)
Köp föreningens skrift - Charta sigillata 1733-1743
Släktforskning på Internet - Magnus Lindskog
Vad händer härnäst

4/96 (nr 36) En julkväll i barndomen - dikt av Theodor Tufvesson
Ur häradets hävder, Ingelstads häradsrätt - Hanna Nilsson
Rapport från Växjöresan
Charta sigillata 1733-1743 ("annons")
Krog i Glemminge - Magnus Lindskog
Järnvägshistoria - Börje Hallin
En glimt av skollivet på 1870-talet, Valleberga - Maj-Britt Ivetorp
Slopad forskaravgift i Kyrkhult
Ur gamla hävder - Kancelliets Brevböger 1576-79 Danska Riksarkivet
Vem vet vad?
Gårdarna i Glemminge forts. (S. Spjutstorp nr 9-11, Gl.-Tågarp1) - Barbro Månsson
Anbytardagen i Ingelstorp
Gravstensinventering påbörjad
Vad händer härnäst

3/96 (nr 35) När rågen blommar - dikt av L. Olsson
Vem vet vad?
Duestola i Rusticked - Greta Jönsson
Snapphanar/Friskyttar i Simrishamn - Magnus Lindskog
Förändringar av rusthållare vid Svabesholms kompani 1701-1708 - Magnus Lindskog
Vigslar i Glemminge 1756-1806 - Barbro Månsson
Medeltida mat på Glimmingehus
Danmark under medeltiden - karta
Gårdarna i Glemminge forts. (S. Spjutstorp nr 1-8) - Barbro Månsson
Brefkort från 1895 - Bertil Lundbladh
Blanaboa eller pressgrannar

2/96 (nr 34) Vårstycke i gratulationsstil - dikt av A. Österling
Vem vet vad?
Vad händer härnäst
Från andra medlemsblad
Gårdarna i Glemminge forts. (Nr 42-45) - Barbro Månsson
N-O Wittings antabell forts
Det gamla Andrarums alunbruk - Christer Persson
Verkalinjen kring alunbruket i Andrarum - Magnus Lindskog
Andrarums kyrkoarkiv eldhärjat 1875 - rekonstruktion pågår
Biblioteket i Löderups skola - Magnus Lindskog/Barbro Månsson
Bornholm
Kåseholmsskatten i Tryde socken
Försvenskningen av Skåneland efter freden i Roskilde 1658
Avskrift av auktionsprotokoll 1898, Borrby nr 6 - Åke Åkesson
Släktbok för Rosenberg-Simrishamn-Stockholm
Nya medlemmar

1/96 (nr 33) Men med smältande färg, som låg där - dikt av Theodor Tufvesson
Verksamhetsberättelse 1995
Årsmötesprotokoll
Södra Sveriges Mecca för släkt- och bygdeforskare - Kyrkhult
Glimmingehus - Maj-Britt Ivetorp
Bornholm - Styrelsens besök i Rönne
Guide og vejledning over tilgängligt materiale på Bornholm centralbibliotek
Lite om Bornholm historia
Vem vet vad?
N-O Wittings antabell forts
Styrelsen
Nya medlemmar

4/95 (nr 32) Stjärngossar - dikt av Erik Axel Karlfeldt
Vem är jag? - Carl Lindholm
Microkortläsare - vad du skall kräva - Åke Kjellqvist
Åsumpågen - Hilding Westerberg
Lysningar i Stiby 1733-1741 - Leif Nord
Vad händer härnäst
Österlenanor - Carl-Erik Johansson
Ur gamla hävder - Magnus Lindskog
Gårdarna i Glemminge forts. (Nr 36-41) - Barbro Månsson
N-O Wittings antabell forts.
Erhard Wikerbergs forskningsresultat
Vem vet vad?
Nya medlemmar

3/95 (nr 31) I Haväng - dikt av Anders Österling
Vad händer härnäst
Inslag i Radio Malmöhus - Magnus Lindskog
Österlen-Bornholm - Magnus Lindskog
Vem vet vad?
Gårdarna i Glemminge forts. (Nr 31-35) - Barbro Månsson
N-O Wittings antabell
Vigslar i Tosterup 1875-1920 forts.
Omgifte med förhinder - Magnus Lindskog
Utdrag ur Biskopsvisitationen i Skåne 1697 - Greta Jönsson

2/95 (nr 30) Nu sjunges maj i gård och by - dikt av Vilhelm Ekelund
April-, April- Mötet i Ramsåsa
Nya medlemmar
Vigslar i Tosterup 1851-1875 forts.
Okänd hustru i Glemminge
Österlenanor - Gunnar Nilsson
Vem vet vad?
Gårdarna i Glemminge forts. (Nr 26-30) - Barbro Månsson
Utdrag ur boken "Slekten Lødrup" - kompl. Barbro Månsson
Utdrag ur Förteckning över Bondeståndets ledamöter vid Riksdagen 1600-1800
Brev från riksdagsman Petter Månsson i Tommarp - Gunnar Åkesson
Smått och gott från forna tider - Magnus Lindskog

1/95 (nr 29) När helgens afton skymmer - dikt av Lars Olsson
Styrelsens sammansättning
Nya medlemmar
Årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse
Vad händer härnäst?
Referat från årsmötet
Gårdarna i Glemminge forts. (Nr 23-25) - Barbro Månsson
Utdrag ur boken "Slekten Lødrup" - Maj-Britt Ivetorp
Bouppteckning från Virrestad nr 2 - Gunnar Nilsson
Rogavad en försvunnen gammal kvarnlägenhet - Hilding Westerberg
Vigslar i Tosterup 1838-1851 forts.
Vem vet vad?

3/94 (nr 28) Modersmålet - dikt av Anders Hedvall
Vad händer härnäst?
Vem vet vad?
Forts. Ingrid Hellbergs anor
Om juleafton och december julm.
Gårdarna i Glemminge forts. (Nr 16-22) - Barbro Månsson
Vigslar i Tosterup 1801-1838 forts.
Ett olycksfall i Hagestad - Bengt Olsson & Barbro Månsson
Lysningar i Vallby år 1743

2/94 (nr 27) Hemorten - dikt av Per Gummesson
Gårdarna i Glemminge forts. (Nr 11-15) - Barbro Månsson
Ingrid Hellbergs anor
Om god och tjenlig wäderlek... forts.- Marianne Bardelius
Vem vet vad?
Anor inom släkten von Gertten
Vigslar i Tosterup 1756-1801 - Sture Jacobsson
Vårfest i Grönhult vid S:t Olof
En liten övning i frakturläsning

1/94 (nr 26) Källa i skogen - dikt av Carl Lindholm
Verksamhetsberättelse
Årsmötesprotokoll
Det gamla spelet om en far...
Ramslifs Folklivskavalkad
Vigslar i Benestad forts.1718-1743 - Hanna Nilsson
Vem vet vad?
Gårdarna i Glemminge (Nr 1-10) - Barbro Månsson
Ur vår äldsta genealogi
Vad händer härnäst?
Från början och hittills har vi publiberat

4/93 (nr 25) Tre ljus i afton...
Ordföranden har ordet
Rapport från studiedag i Tommarp - Greta Jönsson
Vigslar i Benestad forts.1713-1718 - Hanna Nilsson
Bonden som köpte ett slott (Borgeby) - Birgitta Nilsson
Nya medlemmar hälsas välkomna
Vem vet vad?
Gamla ortöj
Om god och tjenlig wäderlek...(Ö. Nöbbelöv) - Marianne Bardelius

3/93 (nr 24) Sandhammarn - dikt av Vilhelm Ekelund
Små bröder eller stora systrar eller tvärtom - Carl Lindholm
Nya medlemmar
Skånska släktforskare helt lössläppta i Pommernland - Carl Lindholm
Vigslar i Benestad forts.1693-1712 - Hanna Nilsson
Berättelser om skrock och övernaturliga väsen
Lysningar i Onslunda, Stiby, Ö Hoby och Ö Herrestad 1743 - Magnus Lindskog
Vad händer härnäst?
Anekdot från Simrishamn - Carl Lindholm

2/93 (nr 23) Pilepivepågen - dikt av Thure W. Nilsson
Nya medlemmar
Skånes släktforskare på årsmöte
Ord från förr forts.- Hilding Westerberg
Att läs atill eftermiddagskaffet
Dragoner och husarer - Carl Lindholm
Malte Mårtensson på Sumaros i Simrishamn
Vem vet vad?
Vigslar i Benestad 1686-1692 - Hanna Nilsson
Gamla ortöj
Medlemsmöte i Ingelstorp

1/93 (nr 22) Brantevigsfischare - dikt av Nils E. Månsson
Årsmötet i Ingelstorp
Ord från förr - Hilding Westerberg
Årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse
Nya medlemmar
Nya släktforskarförteckningen
Ingelstads och Järrestads häradsnämnder 1825-1926
Edvin Olssons antabeller
Våra naboa i Ystad meddela
Folklivs-Kavalkad - Ramsliv
Vad händer härnäst?
Gamla ortöj

4/92 (nr 21) Nyårsafton på skånska slätten - dikt av A. U. Bååth
Ordföranden har ordet
Riksstämman i Uppsala - G-M Åstradsson
Studiebesök vid Lantmäteriet i Kristianstad - Barbro Månsson & Gertrud Ohlsson
Anbytardag i Ingelstorp
Träffen i Tomelilla - Greta Jönsson
Edvin Olssons antabeller
Vad händer härnäst?
Dessa böcker har vi i vårt arkiv
Ingelstads och Järrestads häradsnämnder 1825-1926 forts.
Söka människor - romanens och verklighetens - Carl Lindholm
Vem vet vad?
Gamla ortöj
Nya medlemmar

3/92 (nr 20) Jag älskar byarna på hösten - dikt av Anders Österling
Ingelstads och Järrestads häradsnämnder 1825-1926
Erik Norlinders anor
Arkivredovisning - Erik Norlinder
Gubben Åkes kyrkogång - Jules Ingelov
Ur skånskans skattkammare
Vad händer härnäst
Nya medlemmar

2/92 (nr 19) Träsnitt - dikt av Theodor Tufvesson
Vad händer härnäst?
Ett herrans liv är vi väl vanda vid - men skånskt kvinnoliv? - Carl Lindholm
Nya medlemmar
Forskning kring skånska kvinnor och skånskt kvinnoliv - Maj-Britt Ivetorp
Erik Norlinders antavla
Vem vet vad?
Uppställning på arkivmöjligheter
Kloka ord och andra ur skånskans skattkammare
SGF:s årsmöte

1/92 (nr 18) Po Kåsebjera backa - dikt av Elly Hallberg
Årsmötesprotokoll
Åldringsvård i Borrby församling 1870-1930 - Åke Åkesson
Georg Agerbys österlenska anor
Skånska kvinnor eller skånskt kvinnoliv
Vem vet vad?
Medlemsförteckning
Nya medlemmar
Lätt att dö - svårt att komma i jord - Hilding Westerberg
Vantrövling, avuring, knävelsock - vad är det?

4/91 (nr 17) Snöyran - dikt av Anders Österling
Ordföranden har ordet
Nya medlemmar
Så var det anno dazumal
"Husförhör" i Tommarp
Anbytarträffen i Ingelstorp
Bengt Olsson antabell forts.
Vigslar i Smedstorp 1690-1712 - Bengt Olsson
Vem vet vad?
Födda i Vallby 1721-1734 - Magnus Lindskog
Vad händer härnäst?
Rolig räkning

3/91 (nr 16) Se skånska nationernas Madavisa
Ett folkligt spel om husförhöret på Storegård - Ramsliv
En skånsk äventyrare - Maj-Britt Ivetorp
Bengt Olssons antabell forts.
Nya medlemmar
Vem vet vad?
Fynd i Danske kancellis registrant över kgl konfirmerade testamente

2/91 (nr 15) När skogen sprang ut - dikt av Vilhelm Ekelund
Spela med öppna kort
Missen och Misserten i Ingelstorp
Bygdeoriginal - Greta Jönsson
Den förmögna katten i Ingelstorp
Bengt Olssons antabell
Utflykten till Malmö
Förbindelse sökes - namnet Herstedt
Nya medlemmar
Ramsåsa släktforskningscenter
Genealogisk dramaturgi

1/91 (nr 14) Min stamfader hade en stor pokal - dikt av Verner von Heidenstam
Årsmötesprotokoll
Om Sövestad och mycket mer
Då pesten kom till Övraby (1711)
Vem vet vad?
Gunnar Rasmussons antabell forts.
Nya medlemmar
Årsmötet i Ingelstorp

4/90 (nr 13) Ljusstöpningen - dikt av Gabriel Jönsson
Ordförande har ordet
Vad händer härnäst?
Äkta och oäkta barn - Gunnar Åkesson
Nya medlemmar
Medlemsförteckning
Vem vet vad?
Museebesök
Höstagille i Stjärnan
Från början och hittills har vi publicerat

3/90 (nr 12) Och tröskorna tego - dikt av Anders Österling
Nya medlemmar
Vad händer härnäst?
Vem vet vad?
Rättvisan hade sin gång - om lägersmål i Löderup 1746
Vigslar från Övraby ministralbok 1691-1708 - Hanna Nilsson
Gunnar Rasmussons antabell
Österlenryttare i fångenskap (år 1790) - Magnus Lindskog

2/90 (nr 11) Den gamla majvisan
Vad har hänt sedan sist?
Vad skall hända?
Liten sannfärdig skrönika över vad som uti Kävlinge tilldrog sig.
Vem vet vad?
Greta Jönsson med liten tidsbild från Brösarp (om bagaregesällen Gullberg)
Vi fortsätter de Bäcklundska antabellerna
Ett stenkast från halshuggning (om "Store Bengt" i Simrishamn) - Malte Mårtensson
Nya medlemmar
Boken om Sövestads by och dess gamla fogdesläkt - Tuve Skånberg

1/90 (nr 10) Arv och eget - dikt av Gabriel Jönsson
Årsmötet i Ingelstorp
Nya medlemmar
Så ser styrelsen ut i år
Tidningskommittén
Vem vet vad?
Forts. Kristina Gargårds antabell på moderns sida
Antabell för Barbro Bäcklund
Ny släktbok - Från Skåne till Norrbotten - B & L Bäcklund

4/89 (nr 9) Julafton - dikt av Gabriel Jönsson
Ordföranden har ordet
Höstens sammankomster
Vårens progran 1990
Emigration från Hammenhög 1866-1899 -Gunnar Åkesson
Svabesholms kompani 1714 - Magnus Lindskog
Nya medlemmar
Byordning för Näraby, Ingelstads härad
Kristina Gargårds antabell på moderns sida
Vem vet vad?

3/89 (nr 8) Lantlig kyrkogård - dikt av Anders Österling
Vad händer härnäst?
Nya medlemmar
Kyrkospelet i Ramsåsa kyrka - Greta Jönsson
Den första skördedagen - Greta Jönsson
Bomärken från Borrby
Forts. Kristina Gargårds antabeller
Ryttare från Österlen, Borrby kompani 1702-1706 - Magnus Lindskog
Fortsättning på dagboken från Kämmele slott
Så var det en gång. Simrishamn 1767 - J. L Gillberg

2/89 (nr 7) Dikt av Carl Lindholm
Vad gjorde Skåneförbundet i Mölle?
Kloka gummor och andra i Kverrestad
Kyrkospel och gårdskurs planeras
Vem vet vad?
Fortsättning på dagboken från Kämmele slott
Ryttare från Österlen, Svabesholms kompani 1702-1707 - Magnus Lindskog
Kristina Gargårds antabeller
Medlemsförteckning 1989
Så sade man i Ingelstorp - Nils Bruzelius

1/89 (nr 6) Gården och Dösen - dikt av Anders Österling
Årsmöte i Ingelstorp
Donationer - Overhead från Maj-Britt Ivetorp och Forskningsresultat från Bengt Åkerblom
Så ser detta års styrelse ut
Vad händer härnäst?
Om nyttan av mormoner - Brita Olsson
Lösning av textövning från förra nr (Hagestad nr 16)
Vi hälsar nya medlemmar välkomna
Lärkorna i Simrishamn - Carl Lindholm
Från Kämmele slott förtäljes.... - Inger Jönsson
Forts. Barbro Månssons antabell
Vem vet vad?
Stamtavla Hannas 15

4/88 (nr 5) Den äldsta - dikt av Anders Österling
Ordföranden har ordet
Vi hälsar nya medlemmar välkomna
Den skånska kryddgården - Greta Jönsson
Vem vet vad?
Forts. Barbro Månssons antabell
Utdrag ur inteckningsprotokoll 1904 å Glemminge-Tågarp nr 7
Julpyssel och textövning
Märklig händelse ur Löderups kyrkobok 1833
Vägbeskrivning till Ramsåsa släktforskningscenter

2-3/88 (nr 4) Ur Släktsaga, Kustland 1941 - dikt av Gabriel Jönsson
Syn efter brand i Hagestad den 6 maii 1738, hemmansnr 18, 19, 20, 21 o 22
Antabell av Barbro Månsson
Prästrelation från Löderup och Hörup 1691 - Jan Tuneld
Smedsläkten Ingelström - Hanna Nilsson
Också en gravstensinventering - Åke Kjellqvist

1/88 (nr 3) Fäderna - dikt av Erik Axel Karlfeldt
Vind i seglen! Vårt första årsmöte en succé
Vårt första medlemsmöte
Simrishamn under första svensktiden (år 1694)
Antavla över en gammal släkt från Österlen forts.- Hanna Nilssona
Vem vet vad?
Madavanor fårr - Margit Sandell
Vi hälsar nya medlemmar välkomna
Ett kärleksfullt testamente av Sifver Nilsson i Hagestad 1814 - Greta Jönsson.

1988 (nr 2) Ordföranden har ordet
Ordföranden har ordet
Vem vet vad?
Vi hälsar nya medlemmar välkomna
Antavla över en gammal släkt från Österlen - Hanna Nilsson

1987 (nr 1) Anmälan av föreningens start
Så började det
Man måste synas - och höras...
Vad händer i höst?
De första medlemmarna i föreningen
Vem vet?
Vår födelseattest

Åter till huvudmenyn