Länkar

Våra länkar rörande släkt- och folklivsforskning:

Släktforskning - Sverige
Sveriges Släktforskarförbund

Svenska släktforskningslänkar
Blekinge Släktforskarförening
Hallands Släktforskarförening
DIS Syd (Datorhjälp I Släktforskningen)
Arkiv Digital
Riksarkivet (Digitala forskarsalen)
Ancestry

Släktforskning - Skåne
Skånes Släktforskarförbund

Demografisk Databas Södra Sverige
SCANGEN - diskussionsforum för skånsk släktforskning
-Bjäre Släktring
-Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening
-Eslövsbygdens Släkt- och Folklivsforskare
-Göinge Släkt- och Hembygdsforskare
-Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförening
-Kristianstadsbygdens Släktforskarförening
-Kullabygdens Släktforskare
-Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare
-Landskronabygdens Släktforskare
-Lomma-Burlöv Släkt- och Folklivsforskare
-Lunds Släktforskarförening
-Malmö Släktforskarförening
-Mellanskånes Släkt- och Hembygdsforskarförening
-Staffanstorps Släktforskarförening
-Svalövsbygdens Släkt- och Folklivsforskarförening
-Söderslätts Släkt- och Hembygdsforskarförening
-Västerlens Forskarförening
-Ystadbygdens Släkt- & Bygdeforskarförening
-Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
-Ängelholms Släkt- och Folklivsforskarförening

Arkiv
Riksarkivet

Landsarkivet i Lund
Krigsarkivet
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund
Emigrantinstitutet
Brandförsäkringsverket

Museum
Nordiska Museet

Kungligt
Kungahuset

Adel
Riddarhuset

Utlandet
GenForum (Världsomspännande efterlysningar)
Ellis Island (Register över ankomna till USA 1892-1954)
Castle garden (Register över ankomna till USA (1820)1855-1892)
Norsk namnsökning

Religion
Svenska kyrkan
Församlingar och pastorsexpeditioner

Antikvariat

Antikvariaten på Österlen
Skandinaviska Antikvariat
Antikvariat Claes Olofsson
Antikvariat Genealogica
Centralantikvariatet
Redins Antikvariat
Bokräven
Bokbörsen
 

Blandat
Albo härads hembygdsförening
Flygbilder över Skåne från tiden kring andra världskriget
Skånewebben
Monitorförlaget
ÖsterlenDATA
Telefonkatalogen
Tabellverket 1749-1859
Mikro Syd AB
SCB:s namnsökning
Hur hemsidor sett ut tidigare
Provinsialläkarnas årsberättelser m.m. (ange t.ex "Simrishamn")
Föreningen Grävande Journalister (FGJ)
Österlenarkeologi

Åter till huvudmenyn