Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening
Bildad den 9 maj 1987

"Föreningens syfte är att främja och väcka intresse för släkt- och folklivsforskning rörande Österlen med omnejd"

Vi i föreningen försöker uppfylla vårt syfte bl.a genom följande:
# ge ut medlemsbladet "Släkt och Bygd" 4 gånger per år
# ge ut en skriftserie
# ha denna hemsidan på Internet
# arrangera anbytarträff (3:e lördagen i oktober) där vi träffas och jämför anor med varandra
# ha släktforskardagar på Österlens Museum i Simrishamn
# genomföra gravstensinventering på Österlens kyrkogårdar
# ha samverkan med våra "vänföreningar"
# hålla sammankomster av olika slag (utställningar, "sockendagar", utflykter m.m.)

Medlemskap: Medlemsavgiften (2023) är 190 kr/år, ytterligare familjemedlem (i samma hushåll) 60 kr/år. Medlem bosatt i utlandet 250 kr/år. Medlem blir man lättast genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens Bankgiro 703-8185. Personer bosatta utomlands kontaktar lämpligast kassören för att komma överens om betalningssätt.

Föreningsadress: Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening, c/o Magnus Lindskog, Rävåkravägen 13, 276 56 HAMMENHÖG

Utbytestidningar/medlemsregister: Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening, c/o Margareta Svensson, Storgatan 1, 272 93 TOMMARP

Organisationsnr: 838800-6895

Styrelsen:

Ordförande: Magnus Lindskog, Rävåkravägen 13, 276 56 HAMMENHÖG. Tfn 0414/440195
Vice ordförande: Östen Lundström, Trossgatan 8, 271 51 YSTAD. Tfn 0411/18982
Kassör: Helen Nilsson, Blekegatan 16 A, 271 33 YSTAD. Tfn 0733/645680
Vice kassör: Michael Signäs. Komstad byväg 2, 272 96 GÄRSNÄS
Sekreterare:
Margareta Svensson, Storgatan 1, 272 93 TOMMARP.
Vice sekreterare:
Gertrud Wemnér, Violingatan 12 Svarte, 271 92 YSTAD
Ledamot: Bertil Bjerstam, Korsavadsvägen 7, 272 35 SIMRISHAMN. Tfn 0414/23088
Ledamot: Jeanette Thygesen, BLENTARP

Suppleant: Leif Persson, Åkervägen 4, 241 36 ESLÖV. Tfn 0413/16133
Suppleant: Peter Andersson, Sudarbacken 27, 271 94 BUSSJÖ. Tf. 0734/030335
.

***
Revisor: Sven Svensson, Ö Ingelstad 8, 273 94 TOMELILLA
Revisor: Ann-Kristin Mattsson, Kronborgsvägen 2, 217 42 MALMÖ

Suppleant: Christina Persson, SMEDSTORP..
Suppleant: Lena Jönsson, Bredastensvägen 91, 271 72 KÖPINGEBRO

***
Valberedning:
Östen Lundström, Trossgatan 8, 271 51 YSTAD (sammankallande)
Leif Persson, Åkervägen 4, 241 36 ESLÖV. Tfn 0413/16133
Per Olof Olsson, Vilhelmsbergsvägen 10, 272 92 SIMRISHAMN

Program för 2023:
Se även Skånes Släktforskarförbunds
kalendarium

18 januari Lena Norberg håller digital föreläsning om "Historiska kartor". Läs mer på Skånes Släktforskarförbunds hemsida
     

21

januari

Släktforskningens dag. kl. 10-14 på museimagasinet Garvaren i Simrishamn. Föredrag kl. 13 "Osedligt kvinnfolk och barnamörderskor i Simrishamnstrakten" av Ewa Runesdotter. Föranmälan till föredrag (se länken t.v.)
     
11 februari Årsmöte kl. 13 i Glemmingebro medborgarhus. Efter årsmötet håller Gert Lagerstedt föredrag om Andrarum.
 
15 februari Claes Lippold håller digital föreläsning om "Centrala soldatregistret". Läs mer på Skånes Släktforskarförbunds hemsida
     
15 mars Fredrik Mejster håller digital föreläsning om "Lös släktgåtor med DNA". Läs mer på Skånes Släktforskarförbunds hemsida
     
28 mars Medlemsträff på Vuxenskolan i Simrishamn, Mossgatan 1, start kl. 18.00 (Kvällens tema: Kartor)
     
12 april Niklas Hertzman håller digital föreläsning om "Släktforska på 1900-och 2000-talet.. Läs mer på Skånes Släktforskarförbunds hemsida
     
23 maj Medlemsträff på Vuxenskolan i Simrishamn, Mossgatan 1, start kl. 18.00 (Kvällens tema: Bomärken)
     
  3-8

juli

Släktforskarvecka Skåne. Program kommer att uppdateras efter hand på sfvs2023.sgfm.se . Vår förenings dag är den 5 juli och vi kommer då att hålla till på Glimmingehus och visa hur man släktforskar. Även Kiviks museum och Onslunda borstmuseum håller öppet.
     
12 september Medlemsträff på Vuxenskolan i Simrishamn, Mossgatan 1, start kl. 18.00
     
21

oktober

Anbytarträff. Glemmingebro medborgarhus. Anmälningsblankett kommer med Släkt och Bygd nr 3/2023 OBS! Preliminärt datum

     
11 november Arkivens dag.
     
21 november Medlemsträff på Vuxenskolan i Simrishamn, Mossgatan 1, start kl. 18.00


Den 31 december 2022 hade föreningen 216 st. medlemmar
(2021: 225, 2020: 226, 2019: 234, 2018: 273, 2017: 275, 2016: 287, 2015: 294, 2014: 291 st, 2013: 317 st, 2012: 329 st, 2011: 339 st, 2010: 355 st, 2009: 362 st, 2008: 365 st, 2007: 364 st, 2006: 373 st, 2005: 369 st, 2004: 370 st, 2003: 357 st, 2002: 331 st, 2001: 309 st, 2000: 284 st)
Vår hemsida lades ut på nätet söndagen den 15 mars 1998 i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna - artikel 19: "Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripande hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser". Ett stort TACK till ÖsterlenDATA som möjliggör detta för oss!

 

Medlemmar med e-postadress och/eller hemsida (frivilligt deltagande - vill du vara med så mejla hit):
Bengt Alström | e-post |
Bengt-Åke Andersson |
e-post |
Bertil Bjerstam |
e-post |
Christina Brattström |
e-post |
Ulf Ekblad |
e-post | hemsida |
Anita Grönlund |
e-post |
Åse Grönvall |
e-post |
Ulf Göransson |
e-post | hemsida |
John Johnsson |
e-post |
Per Juhlin |
e-post |
Camilla Jönsson |
e-post |
Margaretha Laike |
e-post |
Åke Lindén |
e-post |
Magnus Lindskog |
e-post |
Nils-Åke Lundahl |
e-post |
Carin Lundin |
e-post |
Bertil Morin |
e-post | hemsida
Leif Mårtensson |
e-post |
Lennart Mårtensson |
e-post |
Laila Olhed |
e-post |
Kjerstin Persson | 
e-post |
Lars Persson |
e-post |
Leif Persson |
e-post |
Roland Persson |
e-post |
Patrik Sassersson |
e-post | hemsida |
Agneta Skafvenhjelm |
e-post |
Ingvar Ståhl |
e-post |
Margareta Svensson |
e-post |
Sven Svensson (Ö Ingelstad) | 
e-post
Jeanette Thygesen |
e-post |
Gertrud Wemnér |
e-post |
Ingold Wihlborg |
e-post | hemsida |
Lennart Winér |
hemsida |
Tina Åkesson |
e-post | hemsida |

***

Föreningens stadgar

***
Skånes Släktforskarförbund
Förbundets ändamål är att bevaka och främja den skånska släktforskningens intressen. Förbundet skall vara ett sammanhållande organ för släktforskare som är verksamma i Skåne eller som arbetar med skånskt källmaterial. I förbundet kan endast föreningar vara medlemmar - däribland Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening

Sveriges Släktforskarförbund (SSF)
Förbundet är det sammanhållande organet för den svenska släktforskarrörelsen. Förbundet verkar för att sprida kännedom om släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap. Högsta beslutande organ är den årliga riksstämman, där medlemsorganisationernas ombud har rösträtt - däribland vår förening och även Skånes Släktforskarförbunds ombud.

Prenumerant får Släkthistoriskt Forum, och årsboken kan köpas till rabatterat pris.

Åter till huvudmenyn